STM32f103c8t6 minimal board ile timer.

Uzun Uzadıya Yazmanın Pekte Anlamı Yok.
Minimal 3usd lik bir board ile yapılan bir çalışmanın parçası bildiğiniz timer interrupt.

#include "stm32f10x.h"
volatile unsigned int Timer2_Counter=0;
void init_port()
{
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
}
void TIM2_IRQHandler(void)
{
  if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update) != RESET)
  {
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); // Clear the interrupt flag
    Timer2_Counter++;
    if (Timer2_Counter>100){
      if (GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_13)==1){
        GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);
        Timer2_Counter=0;
      }
      else{
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);
        Timer2_Counter=0;
      }
    }
  }
}
void init_Timer2()
{
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  /* TIM2 Clock Enable */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  /* Enable TIM2 Global Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  /* TIM2 Initialize */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=1000-1; // 1kHz
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=24-1; // 1MHz
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);
  /* TIM2 Enale */
  TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
  TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update, ENABLE); // interrupt enable
}
int main()
{
  SystemInit();
  init_port();
  init_Timer2();
  while(1)
  {
  }
}

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: